Tektura falista – tektura utworzona z jednej lub wielu warstw pofalowanego papieru, sklejonych naprzemiennie z jedną lub wieloma warstwami papieru – pokrycia.
W zależności od liczby warstw wchodzących w skład tektury falistej wyróżnia się:
tektury faliste dwuwarstwowe – tektury składające się z jednej warstwy pofalowane• go papieru przyklejonej do jednej warstwy pokrycia (PN-P-50000:1992) (rys. 1);
Rys. 1. Tektura falista dwuwarstwowa
tektury faliste trójwarstwowe• – tektury składające się z trzech warstw. Jedna warstwa pofalowanego papieru wklejona jest między dwie warstwy pokrycia (PN-P-50000:1992) (rys. 2);
Rys. 2. Tektura trójwarstwowa
tektury faliste pięciowarstwowe – tektury składające się z pięciu warstw. Dwie • warstwy pofalowane wklejone są na przemian między trzy warstwy pokrycia (PN-P-50000:1992) (rys. 3);
Rys. 3. Tektura pięciowarstwowa

tektury faliste siedmiowarstwowe – tektury składające się z siedmiu warstw. Trzy • warstwy pofalowane wklejone są na przemian między cztery warstwy pokrycia (PN-P-50000:1992) (rys. 4).
Rys. 4. Tektura siedmiowarstwowa
Rzadziej spotykane, aczkolwiek również występujące, są tektury cztero-, siedmio i dziewięciowarstwowe.
Dodatkowo, ze względu na zastosowanie, można wyróżnić tektury specjalne, do których należą między innymi:
tektury hydrofobowe (impregnowane, z klejem wodoodpornym),•
tektury z taśmą (zrywającą lub wzmacniającą),•
tektury barierowe• – wodoodporne, tłuszczoszczelne (PN-P-50000:1992) i inne,
tektury pre-print,•
tektury ognioodporne (PN-P-50000:1992).•
b. Stosowane profile fal
Profil fali jest zależny od rodzaju wałów ryflowanych zastosowanych podczas produkcji i jest on charakterystycznym wskaźnikiem tektury falistej. Do najczęściej stosowanych profili fal zalicza się fale: B, C i E. Dodatkowo spotyka się tektury faliste z falami: D, K, A, F, G, N, O. Najważniejszymi cechami charakterystycznymi wymienionych profili fal są:
wysokość fali,•
podziałka fali,•
współczynnik pofalowania.•
Wysokość fali (B) jest to odległość od podstawy fali do jej wierzchołka, natomiast podziałka fali (A) jest to odległość między sąsiednimi wierzchołkami fal, przylegającymi do tej samej warstwy. (rys. 5).

Rys. 5. Profil fali
Współczynnik pofalowania jest to stosunek długości papieru przed pofalowaniem do długości pofalowanej wstęgi.
Parametry te są charakterystyczne dla konkretnych rodzajów wałów ryflowanych i mogą się różnić w zależności od producenta. W zdecydowanej większości parametry te mieszczą się w przedziałach podanych w tabeli 2.

Shopping Cart
Scroll to Top